Karta biegacza

Poradnia Psychologiczna
"W Stronę Zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu


wróć do Nowości

Kim jestem

kimjestemwstronezmiany

Kim jestem? Do odpowiedzi na to pytanie przybliżają nas różne wydarzenia z naszego życia. Rozpoczęcie przygody z samorozwojem, warsztatami i szkoleniami warto zacząć od świadomości siebie, swoich zasobów, ale i ograniczeń. Badanie może być także świetnym uzupełnieniem w pracy terapeuta-klient zarówno na początku, w trakcie, jak i po terapii. 

Poradnia Psychologiczna "W stronę zmiany" wraz z Pracownią Różnic Indywidualnych ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu opartym o kwestionariusze psychologiczne, w którym posiadane przez Państwo dyspozycje zostaną stwierdzone i opisane przez specjalistę. 
Dzięki badaniu otrzymają Państwo pełny raport, który w przystępny sposób dostarczy Państwu informacji na temat:

- struktury OSOBOWOŚCI, a więc cech osobowości zawartych w modelu tzw. „Wielkiej Piątki” – neurotyczności, ekstrawertyczności, otwartości na doświadczenie, sumienności, ugodowości,

- TEMPERAMENTU – biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, odpowiadających m.in. za wytrzymałość, aktywność czy reaktywność emocjonalną (wrażliwość, odporność emocjonalną),

- INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ – zbioru zdolności poznawczych, dzięki którym człowiek wykorzystuje własne emocje przy rozwiązywaniu problemów; empatii i kontroli emocjonalnej. 

Kim jestem? Czy jestem ekstrawertykiem czy introwertykiem? Czy jestem odporny emocjonalnie? Czy potrafię kontrolować własne emocje? I co to wszystko oznacza? Na te i wiele innych pytań pomożemy Państwu odpowiedzieć w oparciu o certyfikowane testy Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

Wyniki badań zostaną Państwu przekazane drogą mailową lub na życzenie w wersji papierowej.

Pracownia Różnic Indywidualnych będzie także służyć pomocą w przypadku ewentualnych pytań. 

Więcej informacji o PRI: www.psychodiagnostyka-pri.pl 
Zapisy (wymagane!): kontakt@psychodiagnostyka-pri.pl 
Czas trwania badania: ok 90 min
Liczba miejsc ograniczona
Cena: 180 zł