Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Cennik

Ceny usług świadczonych przez naszych specjalistów

Cennik aktualny od 1.09.2020 r.

Nazwa usługi

Czas

Cena

Konsultacja psychologiczna

50 minut

140 zł

Psychoterapia indywidualna

50 minut

140 zł

Psychoterapia uzależnień

50 minut

140 zł

Psychoterapia dzieci i młodzieży

50 minut

140 zł

Psychoterapia par i małżeństw

90 minut

220 zł

Coach

60 minut 180 zł

Coach

120 minut 320 zł

Terapia rodzin

90 minut

220 zł

Kwalifikacje do grup terapeutycznych

50 minut

60 zł

Terapia grupowa

120 minut

80 zł

Logopeda

50 minut

120 zł

Logopeda

30 minut

80 zł

Porada seksuologa

50 minut

140 zł

Konsultacja psychologiczna online

50 minut

140 zł

Konsultacja coacha online

60 minut

180 zł

Wizyta domowa psychologa (na terenie Warszawy)

50 minut

250 zł

Wizyta domowa psychologa (poza Warszawą)

50 minut

Do uzgodnienia

Zaświadczenie lub opinia (po badaniu lub terapii)

(1 dokument)

60 zł

Szkolenia

W zależności od tematu