Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Barbara Popławska

Terapeutka, coach, nauczycielka akademicka, autorka książek, poetka, performerka

Jestem absolwentką: Uniwersytetu Warszawskiego – indywidualny program studiów na Pedagogice i Psychologii, Akademii Trenerów pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam szkolenia w Ośrodku Terapii Uzależnień oraz w Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Studiowałam podyplomowo na Wydziale Socjologii i Filozofii UW. Uczestniczę w szkoleniach i konferencjach doskonalących pracę z parami. Uczestniczę w działaniach performatywnych z obszaru muzykoterapii i psychologii języka.

 

Swoje doświadczenia zawodowe zdobywałam/zdobywam:

w Poradni Psychologicznej pracując z osobami dorosłymi indywidualnie, z parami oraz z grupami;

w Ośrodku dla Osób Głuchych - pomagając im w adaptacji do świata słyszących;

w Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi i ich rodzinami.

Prowadziłam zajęcia ze studentami uczelni psychologicznych i artystycznych.

Pracuję z osobami w różnych instytucjach i zarządach firm.

Prowadzę również warsztaty i szkolenia psychologiczne oraz wykłady motywacyjne.

 

Jestem autorką książek, które wpisują się w nurt psychologii pozytywnej: „Coaching duszy”

i „Marketing Miłości”. Wspólnie z psychoterapeutą, Jackiem Gientką, opublikowaliśmy książkę "Bajki dorosłych".

Pracuję w następujących obszarach:

emocje, przeciwdziałanie wypaleniu, empatia, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, mechanizmy obronne, praca nad samooceną, wzmacnianie poczucia własnej wartości, komunikacja i poprawa relacji w związku, komunikacja w grupie, inteligencja emocjonalna, oswajanie tremy, zarządzanie stresem, przygotowanie do wystąpień publicznych, myślenie kreatywne, psychologia twórczości, storytelling , terapia śmiechem, psychologia pozytywna, działania w kierunku poprawy jakości życia.

Pomagam w rozwiązywaniu codziennych problemów, ale też pomagam kreować wydarzenia wyjątkowe i niecodzienne.

Zapraszam na konsultacje.Moje teksty na Blogu "W stronę zmiany"

 

 umow sie na wizyte

 

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE:

SKM 22719121710590 1

Basia podziekowania 1

0001

Referencje Praga Pd page 001Spotkanie kobiet pogranicza podziekowanie 2017 1

OIL Lublin page 001DOC087 page 001

Document page 001