Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Jacek GientkaJacek Gientka - ZnanyLekarz.pl

Psycholog, psychoterapeuta.

Jestem założycielem Poradni psychologicznej „W stronę zmiany”.

W 1997 r. ukończyłem Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem absolwentem 4-letniej Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej. Ukończyłem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wiele szkoleń dotyczących m. in. mediacji i negocjacji, kinezjologii edukacyjnej, coachingu, treningu zastępowania agresji, pracy ze sprawcami przemocy i osobami doznającymi przemocy. Przez kilkanaście lat pracowałem jako nauczyciel akademicki, m. in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i w Kolegium Pracowników Służb Społecznych. Jestem nauczycielem mianowanym.

Doświadczenie praktyczne zdobywałem pracując jako psycholog szkolny, zarówno z dziećmi, jak i z rodzicami, potem jako psychoterapeuta osób dorosłych i par, a także prowadząc grupy terapeutyczne. Pracuję w podejściu integracyjnym, ponieważ uważam, że warto korzystać z dorobku całej dostępnej wiedzy psychologicznej, aby uniknąć ograniczenia się do szablonów wynikających z poruszania się w ramach tylko jednego podejścia.

Pomagam m. in. osobom zmagającym się z zaburzeniami nastroju, uwikłanym w przemoc, przeżywającym kryzysy w związkach, tym, którzy nie są w stanie poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, współuzależnionym i Dorosłym Dzieciom Alkoholików.

Prowadzę szkolenia o tematyce psychologicznej, dotyczące np. metod radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, asertywności, skutecznej komunikacji.

Przez wiele lat pracowałem z osobami uzależnionymi i ich rodzinami jako członek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st.  Warszawy - Dzielnicowego Zespołu w jednej z warszawskich dzielnic, byłem także członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Wspólnie z coachem, Barbarą Popławską, opublikowaliśmy książkę "Bajki dorosłych".

 umow sie na wizyte