Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Anna WojtaszczykAnna Wojtaszczyk - ZnanyLekarz.pl<

Psycholog.

Jestem absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii (Instytut Psychologii Klinicznej). Ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I stopnia. Odbyłam również kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu I stopnia. Brałam udział w wielu dodatkowych szkoleniach dotyczących realizacji procedury „Niebieskie Karty”, pracy i działania Zespołów Interdyscyplinarnych. Uczyłam się również prowadzenia mediacji i rozmów w sytuacji konfliktów rodzinnych. Ukończyłam kurs "Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych" na Wydziale UW.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Stowarzyszeniu na Rzeczy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie odpowiadałam m.in. za pomoc psychologiczną dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc, przeprowadzałam interwencje i udzielałam wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Jestem członkiem Porozumienia „Niebieska Linia”.

W Rodzinnej Poradni Profilaktyki i uzależnień MONAR w Warszawie współprowadziłam grupy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, utrzymujących abstynencję, jak również dla osób współuzależnionych. Odbywałam staże w Ośrodkach Rehabilitacyjno – Readaptacyjnych Monar w Wyszkowie i Krakowie, gdzie pracowałam z osobami uzależnionymi.

Odbyłam szkolenia z zakresów m.in.: profilaktyki uzależnień, komunikacji interpersonalnej, a także pracy z pacjentem onkologicznym uzależnionym od nikotyny.

Obecnie pracuję w Poradni Pomocy Palącym w Centrum Onkologii - Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, udzielając pomocy w wyjściu z nałogu osobom uzależnionym od tytoniu.

 

umow sie na wizyte