Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Barbara Popławska

Coach, trener, nauczyciel akademicki, autorka książek.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego (studia na Pedagogice i Psychologii), Akademii Trenerów pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz wielu szkoleń i warsztatów rozwojowych.
Mam dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami różnych profesji.

W ciągu siedmiu lat zajęć na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie prowadziłam warsztaty emocjonalne, trening sceniczny, naukę oswajania tremy.
Współpracuję z Uniwersytetem Łódzkim - Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia oraz z Instytutem Świadomego Rozwoju w Warszawie. Jestem również autorką książek, które wpisują się w nurt psychologii pozytywnej: „Coaching duszy” i „Marketing Miłości”. Wspólnie z psychoterapeutą, Jackiem Gientką, opublikowaliśmy książkę "Bajki dorosłych".
Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe: zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, trening asertywności, rozwiązywanie konfliktów, intensywna praca nad samooceną, wzmacnianie poczucia własnej wartości, szkolenia dla menadżerów, komunikacja w grupie, neutralizacja tremy scenicznej, budowane pozytywnego wizerunku, przygotowanie do wystąpień publicznych, modele logicznego i kreatywnego myślenia, działania w kierunku poprawy jakości życia, terapię śmiechem.
Wszystkie te poważnie brzmiące kwestie oznaczają, że pomagam w rozwiązywaniu codziennych problemów, ale też pomagam kreować wydarzenia wyjątkowe i niecodzienne. Zapraszam zatem na zajęcia praktyczne. To działa.

Moje teksty na Blogu "W stronę zmiany"

 

 umow sie na wizyte

 

PRZYKŁADOWE REKOMENDACJE:

SKM 22719121710590 1

Basia podziekowania 1

0001

Referencje Praga Pd page 001Spotkanie kobiet pogranicza podziekowanie 2017 1

OIL Lublin page 001DOC087 page 001

Document page 001