Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Justyna KuczmierczykJustyna Kuczmierczyk - ZnanyLekarz.pl

Terapeuta

Ukończyłam szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami doświadczającymi przemocy, w tym 255-godzinne szkolenie „Praca z osobą i rodziną z problemem przemocy”, pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami, pracy z osobami uzależnionymi od Internetu, pomocy psychologicznej dziecku krzywdzonemu. Jednak najistotniejsze dla mnie było poznanie, podczas studiów doskonalących w zakresie superwizji w pomocy społecznej, terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ukończyłam kolejno kurs I i II stopnia, obejmujący łącznie 190 godzin warsztatów, seminariów i wykładów. Wciąż rozwijam swoje kompetencje w zakresie pomocy terapeutycznej i od 2014 roku jestem uczestnikiem 4,5-letniego kursu psychoterapii w Lublinie pod kierownictwem dr. hab. Andrzeja Cechnickiego, prowadzonego w orientacji psychodynamicznej i systemowej.

Jestem absolwentką studiów magisterskich w zakresie pracy socjalnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie. Od 2005 roku pracuję w ośrodku pomocy społecznej. Pomaganie człowiekowi, jego efekty, motywują mnie do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji tak, by móc jak najlepiej dzielić się swoją wiedzą i kompetencjami.

Ze względu na specyfikę mojej pracy w ośrodku pomocy społecznej korzystam z wiedzy z zakresu pracy z osobami uzależnionymi, doznającymi przemocy, stosującymi przemoc, osobami, które doświadczają obniżenia nastroju czy też tymi, którzy znaleźli się w skomplikowanej, kryzysowej sytuacji.

Zgadzam się z Miltonem Eriksonem, który stwierdził, że „Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”. Dlatego główną ideą mojej pracy terapeutycznej jest wspólne poszukiwanie najbardziej optymalnych rozwiązań, odkrywając mocne strony - bo przecież każdy z nas je w sobie posiada.

 

umow sie na wizyte