Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Katarzyna Misiniec

Psycholog i psychoterapeuta

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ukończyłam specjalizację – psychologia kliniczna. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, posiadam Certyfikat Terapeuty Środowiskowego PTP. Ukończyłam 4,5-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie oraz kurs Systemowej Terapii Rodzin organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”. Specjalizuję się w prowadzeniu psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Zajmuję się też krótkoterminową pomocą psychologiczną. Pracuję pod regularną superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pomagam osobom:

- w kryzysach, z problemami emocjonalnymi, z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, psychotycznymi oraz z zaburzeniami osobowości

- z trudnościami w relacjach z ludźmi, z problemami rodzinnymi, w związku

- w radzeniu sobie z chorobą, niepełnosprawnością, cierpieniem po stracie bliskich. 

Pracuję w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego MON w Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych i Poradni Zdrowia Psychicznego, gdzie prowadzę psychoterapię osób z zaburzeniami lękowymi, afektywnymi i osobowości, zajmuję się także diagnostyką psychologiczną.

Doświadczenie zawodowe w zakresie psychoterapii i psychologii klinicznej zdobywałam w Krakowskiej Klinice Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Oddziałach: Dziennym Leczenia Psychoz, „C” , Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych oraz Szpitalu Specjalistycznym im. dr Babińskiego w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień „Pro vita” , Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej w Krakowie, Środowiskowym Domu Samopomocy. Z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Polskim Związkiem Niewidomych oraz Centrum Integracji współpracowałam jako psycholog, konsultant i trener w programach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadziłam warsztaty psychologiczne m. in. z asertywności, komunikacji, samoakceptacji, radzenia sobie z emocjami. 

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w rozmaitych szkoleniach i konferencjach. 

 

umow sie na wizyte