Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Monika Brzezińska

Logopeda

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością nauczycielską i specjalnością logopedyczną. Ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Neurologopedii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Doświadczenie zdobywałam w przedszkolach, szkołach (podstawowa, gimnazjum, liceum), poradniach pedagogiczno-psychologicznych (SPP-P Top), poradniach specjalistycznych (Instytut Głuchoniemych), poradniach logopedycznych (Poradnia Logopedyczna Logann) oraz szpitalach (Instytut Matki i Dziecka, Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego).

Byłam wolontariuszką w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Top, gdzie prowadziłam indywidualną terapię dzieci z niepłynnością mowy.

W pracy terapeutycznej zajmuję się zarówno dziećmi, młodzieżą jaki i dorosłymi. Obecnie pracuję w jednej z warszawskich Poradni Logopedycznych, gdzie prowadzę terapię dzieci, młodzieży (opóźniony rozwój mowy, dyslalia, jąkanie) oraz dorosłych, między innymi z zaburzeniami neurologicznymi (afazja, dyzartria). Sprawuję również opiekę nad prawidłowym rozwojem mowy dzieci dwujęzycznych poprzez terapię.

umow sie na wizyte