Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Wojciech Karolak

Terapeuta uzależnień.

Ukończyłem studia magisterskie na Wydziale Rewalidacji i Resocjalizacji w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w 2002 r.

Od 2003 r. jestem specjalistą psychoterapii uzależnień.  

W roku 2001 rozpocząłem pracę w Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, którego zespół wypracował bardzo skuteczne podejście do leczenia uzależnień. Efektywność leczenia 63 % została potwierdzona badaniami Instytutu Psychologii Zdrowia.

Od roku 2005 swoje doświadczenie zawodowe zdobyte w poradni odwykowej wykorzystuję w pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie. Prowadziłem warsztaty, treningi, obozy terapeutyczno-rozwojowe dla osób uzależnionych od alkoholu.

Brałem udział w pilotażowym projekcie: „Od terapii do zatrudnienia” realizowanym przez Urząd m. st. Warszawy. Byłem asystentem osoby uzależnionej w procesie zdrowienia.  

Pracuję indywidualnie oraz prowadzę zajęcia grupowe dla osób uzależnionych od alkoholu. Indywidualnie pracuję z osobami współuzależnionymi.

Wykorzystuję metody pracy terapeutycznej, w których się szkoliłem.  

W roku 2003 ukończyłem Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia – program szkoleniowy przeznaczony dla profesjonalistów pracujących w placówkach leczenia uzależniania od alkoholu. W 2008 roku szkoliłem się w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kurs podstawowy. W międzyczasie uczestniczyłem w innych szkoleniach ukierunkowanych na specyfikę swojej pracy.

umow sie na wizyte