Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Coaching

Coaching - czym jest i kiedy warto go wybrać?

Zainteresowanie coachingiem przez cały czas rośnie. Jednocześnie często można spotkać się z niezrozumieniem jego głównych zasad. Najczęściej wizyta u coacha mylona jest z wizytą u psychologa czy psychoterapeuty. Czym wobec tego jest coaching i kiedy warto skorzystać z takiego wsparcia? Zapraszamy do naszej Poradni.

Coachingiem nazywa się proces zawierający elementy powiązane z psychologią, którego celem jest wspieranie przy podejmowaniu decyzji i zaspokojenie potrzeb klienta. Klient ma wolną wolę w podejmowaniu decyzji, ale coach może wskazywać mu odpowiednie drogi postępowania, aby dążyć do upragnionych celów.

Coaching koncentruje się przede wszystkim na rozwoju osobistym i zawodowym i odbywa się na bazie tego, co jest teraz oraz w przyszłości. W odróżnieniu od psychoterapii nie skupia się na przeszłych zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na działanie jednostki. 

Zakres wsparcia coachingu

Coaching może obejmować zarówno życie osobiste, jak i zawodowe. Coachowie pomagają swoim klientom w sprawach związanych z biznesem, planowaniem i rozwojem kariery, finansami, również relacjami interpersonalnymi, w tym rodzinnymi, czy zdrowiem.

Dzięki prawidłowo prowadzonemu coachingowi klient może łatwiej ustalić swoje cele, ułożyć ich hierarchię, może tak pokierować swoimi działaniami, aby skuteczniej i trafniej podejmować decyzje. Coaching pomaga w rozwoju i wykorzystaniu naturalnych umiejętności oraz w odkrywaniu ukrytych zasobów, talentów.

Coaching - Warszawa Centrum - Zmień się z Nami

Coaching Warszawa Centrum - cechy charakterystyczne coachingu:

  • korzystanie z coachingu jest dobrowolne
  • coach nie wskazuje swojemu klientowi gotowych rozwiązań, ale nakłania do ich poszukiwania we własnym zakresie
  • klient wybierający usługi coacha potrafi wyrażać swoje emocje i radzić sobie z nimi prawidłowo
  • wykorzystuje metodę zadawania pytań
  • zachęca do myślenia i uczenia się
  • jest skoncentrowany na świadomym wprowadzaniu zmian
  • dąży do osiągania wyznaczonych celów
  • relacja klienta z coachem jest partnerska

Coaching jako droga do rozwoju - W Stronę Zmiany

Coaching został stworzony, aby pomagać klientom w rozwijaniu i odkrywaniu swoich zdolności, w celu zachęcania do rozwoju, aby uzyskać określone cele. Dzięki wsparciu coacha jest to jeszcze łatwiejsze, ponieważ stanowi on podporę i motywację.

Coaching jest jedną z usług świadczonych W  naszej Poradni „W stronę zmiany”. Służymy fachowym wsparciem dla naszych klientów, zarówno w zakresie coachingu osobistego, jak i tego skoncentrowanego na sferze zawodowej.