Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Grupa terapii uzależnień

Jest przeznaczona dla osób, które:

- doświadczają problemów w związku z piciem alkoholu, braniem narkotyków, hazardem.

- zostaną zakwalifikowane do grupy przez terapeutę w oparciu o indywidualną rozmowę diagnostyczno-kwalifikacyjną.

Osoba prowadząca: Magdalena Szwalgin

zapisz sie