Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Regulamin konsultacji online

 

1. Konsultacji online udzielają członkowie Zespołu Poradni Psychologicznej "W stronę zmiany": psychoterapeuci, psychologowie, coach.
2. Konsultacja psychologiczna trwa 50 minut, konsultacja z coachem 60 minut. Koszt konsultacji podany jest w cenniku na stronie Poradni.
3. Konsultacje są prowadzone za pośrednictwem aplikacji Skype: przy pomocy wbudowanego czatu, połączenia głosowego lub rozmowy internetowej z transmisją obrazu i
dźwięku.
4. Płatności dokonuje się wyłącznie przelewem na konto Poradni (PORADNIA PSYCHOLOGICZNA W STRONĘ ZMIANY, ul. WILCZA 33 lok. 12, 00-544 WARSZAWA, numer rachunku
66 1240 6133 1111 0010 2916 1518), w tytule przelewu podając login Skype i informację, że jest to opłata za konsultację online.
5. Konsultacja jest możliwa po zaksięgowaniu przelewu na koncie Poradni. Login specjalisty podawany jest po opłaceniu spotkania i ustaleniu jego terminu.
6. W przypadku odwołania zaplanowanej i opłaconej konsultacji przez Klienta najpóźniej w przeddzień planowanego spotkania Poradnia zwraca całość kwoty. W przypadku
odwołania zaplanowanej i opłaconej konsultacji przez Klienta w dniu planowanego spotkania bądź niestawienia się Klienta na konsultację koszt nie zostanie zwrócony.
7. Poradnia "W stronę zmiany" nie ponosi odpowiedzialności za złą jakość połączenia leżącą po stronie Klienta, w szczególności wynikającą ze zbyt wolnego łącza
internetowego, nieodpowiedniej konfiguracji sprzętowej.
8. Poradnia "W stronę zmiany" nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z łączem internetowym wynikające z nieprawidłowości leżących po stronie
dostawcy Internetu.
9. Każdy Klient korzystający z konsultacji online zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i przepisów polskiego prawa.