Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Zasady przyjęć

Czas trwania wizyt oraz ich koszt są podane w cenniku.

Spotkanie należy opłacić przed rozpoczęciem sesji.

Grupy terapeutyczne, warsztatowe i szkoleniowe należy opłacić co najmniej za miesiąc z góry. Jeśli grupa jest zaplanowana na okres krótszy niż miesiąc, należy opłacić jednorazowo całość.

Prosimy o informowanie o odwołaniu wizyty najpóźniej w jej przeddzień. Opłata za nieodwołanie sesji w terminie wynosi połowę należnej kwoty. Należność ta będzie anulowana, jeśli wizyta zostanie przełożona na inny dzień w tym samym tygodniu.

Pierwszą wizytę Poradnia potwierdza telefonicznie. O terminach kolejnych, za Państwa zgodą, możemy przypominać mailowo lub smsem.