Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Terapia Młodzieży - Warszawa - Pomoc Indywidualna dla Dzieci

Terapia młodzieży - Warszawa

Każde spotkanie trwa 50 minut. Zwykle pierwsze spotkania (jedno lub dwa) mają charakter konsultacji.

Diagnoza młodzieży może dotyczyć predyspozycji zawodowych, problemów emocjonalnych (np. stany depresyjne) oraz zaburzeń zachowania, związanych m.in. z okresem dojrzewania albo trudną sytuacją rodzinną (zachowania oportunistyczno-buntownicze). Terapia młodzieży i diagnoza młodzieży odbywa się zawsze przy ścisłej współpracy (i za pisemną zgodą) rodzica - prawnego opiekuna oraz obejmuje bardzo często: zalecenia dla szkoły, rodziców oraz poradnictwo (np. wskazówki wychowawcze). Rezultatem diagnozy może być skierowanie rodziców i dzieci do innych ośrodków specjalistycznych.

Skorzystaj z pomocy specjalisty:

Katarzyna Misiniec

 

Logopedyczna terapia młodzieży - Warszawa

Spotkanie z logopedą trwa 30 lub 50 minut. Pierwsze spotkanie to konsultacja, podczas której logopeda przeprowadza wywiad i ustala plan terapii. Po opracowaniu indywidualnego planu terapii rozpoczyna systematyczna pracę nad usuwaniem wad wymowy lub w przypadku opóźnionego rozwoju mowy, rozwijaniem słownika czynnego i biernego.

Do zadań logopedy w przypadku terapii dzieci należy dbanie o kształtowanie prawidłowej mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym. W celu uzyskania zadowalających efektów konieczna jest dobra współpraca terapeuty, dziecka i rodzica. Terapia skierowana do dzieci prowadzona jest przede wszystkim w formie zabawy.

Skorzystaj z pomocy specjalisty:

Monika Brzezińska