Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Tylko nie pal

TYLKO NIE PAL.
WARSZTATY O RZUCANIU PALENIA.

Poradnia Psychologiczna „W stronę zmiany” proponuje warsztat prowadzony przez coacha i nauczyciela akademickiego Barbarę Popławską oraz psychologa Annę Wojtaszczyk według autorskiego programu.

1. Ratunku, czy to już uzależnienie?!
(kilka słów o tym, jakie są kryteria diagnostyczne uzależnienia i ich rodzaje)
2. Moda, ciuszki, fatałaszki…czyli czemu tak trudno o pomoc w rzucaniu palenia?
(historia promocji nikotyny, wpływ promocji na postrzeganie społecznej szkodliwości zespołu uzależnienia od tytoniu i implikacje dla oferty pomocowej skierowanej do osób rzucających palenie)
3. Bo w tym cały jest ambaras żeby dwoje chciało rzucać naraz! - Antyporadnik dla rzucających palenie.
4. Czyli jak to jednak zrobić? Jakimi metodami? Jak się zmotywować? Jak.. Jak.. Jak…?
(zbiór dobrych praktyk w odzyskiwaniu zdrowia i niezależności, sposoby rozumienia uzależniania w różnych perspektywach, identyfikacja zasobów i sposób formułowania celu).

Czas trwania warsztatu: 120 minut
Koszt: 99 zł