Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Stres i wypalenie zawodowe

 maze 1804496 1920

Poradnia Psychologiczna „W stronę zmiany” proponuje Państwu

szkolenie dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych na temat:

STRATEGIE RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

I PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU

prowadzone przez coacha i nauczyciela akademickiego

Barbarę Popławską

według jej autorskiego programu.

Zawody wymagające częstego kontaktu z drugim człowiekiem (klientem, pacjentem, uczniem, podopiecznym, osadzonym) należą do najbardziej stresogennych. Wymagają poruszania się pomiędzy - nieraz sprzecznymi - oczekiwaniami klientów, pracodawców, przełożonych różnego szczebla. Często to praca pod presją czasu. Każdy zawód związany z przyjmowaniem choćby części odpowiedzialności za innych ludzi obarczony jest dużym ryzykiem wypalenia zawodowego. Dlatego tak ważne jest nauczenie się, jak dbać o siebie, aby przeciwdziałać wypaleniu, jak nie utracić energii do działania, a może nawet pasji i entuzjazmu.

W trakcie szkolenia Uczestnicy poznają:

- przyczyny i podłoże stresu oraz wypalenia zawodowego
- sygnały alarmowe wysyłane przez organizm
- sposoby na odzyskanie równowagi.

Nauczą się także, jak:

- zbudować dla siebie barierę ochronną poprzez prewencję i dbałość o zdrowie
- wyszukiwać dobre źródła energii na co dzień
- zbudować system obrony przed wypaleniem.

Szkolenie jest adresowane do różnych grup zawodowych i prowadzone w sposób dostosowany do potrzeb i oczekiwań Uczestników.

Liczebność grupy: do uzgodnienia, optymalna wielkość do 15 osób (pozwala to zachować formułę warsztatu).

Czas trwania: w zależności od potrzeb zgłoszonych przez Klienta.

Koszt: do uzgodnienia (w zależności od czasu trwania szkolenia i liczby Uczestników).

Miejsce: siedziba Poradni lub miejsce wskazane przez Klienta.

Zgłoszenia: info@wstronezmiany.pl

 

Program i prowadzenie

Barbara Popławska: coach, nauczyciel akademicki, autorka książek wpisujących się w nurt psychologii pozytywnej „Coaching Duszy” i „Marketing Miłości”, współautorka (wraz z Jackiem Gientką) książki "Bajki dorosłych". Przygotowała wiele szkoleń i warsztatów, niezmiennie pozytywnie ocenianych przez uczestników.

Ma swoją autorską rubrykę „Coach w kinie” na portalu Kulturalnie oraz publikuje teksty coachingowe na blogu Poradni Psychologicznej „W stronę zmiany”, z którą współpracuje.

 barbara poplawska

 

Referencje