Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Nasza misja

Naszą misją jest profesjonalne pomaganie klientom w znalezieniu własnej drogi do zmiany. Ważne jest dla nas, aby każdy, kto postanowił skorzystać z naszej pomocy, miał poczucie, że podąża drogą wybraną przez siebie. Przestrzegamy zasad zawartych w kodeksach etycznych naszych specjalności. Informacje uzyskane podczas spotkań terapeutycznych są objęte tajemnicą zawodową.