Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Jak pomagamy

Pomagamy naszym klientom, korzystając z aktualnej wiedzy dotyczącej dziedzin, w których jesteśmy specjalistami. Pracujemy indywidualnie, z rodzinami, parami i grupami, oferując swoje doświadczenie, wiedzę, a przede wszystkim zrozumienie i akceptację dla każdego klienta. Posługując się dostępnymi technikami pracy terapeutycznej, szanujemy wartości wyznawane przez naszych klientów i pamiętamy, że najważniejszy jest człowiek, jego potrzeby i cele.