Poradnia Psychologiczna
"W stronę zmiany"

email: info@wstronezmiany.pl
Menu

Grupa terapii współuzależnienia

Jest przeznaczona dla osób, które:

- pozostają w związku z osobą nadmiernie pijącą, biorącą narkotyki bądź uzależnioną od hazardu, Internetu, jako żona/partnerka, mąż/partner, dziewczyna/chłopak.
- odczuwają cierpienie w związku z piciem, braniem narkotyków bądź nałogowym zachowaniem partnera.
- dotychczasowy ich sposób radzenia sobie z tą sytuacją nie rozwiązuje problemu, a przyczynia się do ich jeszcze większego cierpienia.
- zostaną zakwalifikowane do grupy przez terapeutę w oparciu o indywidualną rozmowę diagnostyczno-kwalifikacyjną.

Osoba prowadząca: Magdalena Szwalgin

zapisz sie